Cita rakstura projekti

Cita rakstura projekti

Objekts: “Siltumtrases, 250m garumā, atjaunošana Zasā, Zasas pagasts, Jēkabpils novads”, 2021

Adrese: Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads

Pasūtītājs: Jēkabpils novada pašvaldība

Objekts: “Automazgātavas novietošana” 2015

Adrese: Saules iela 58A, Madona

Pasūtītājs: SIA “S2”

Objekts: “Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads” 2018
Tehniskie rādītāji: Ielas kopgarums – 1536 m
Pārbūvējamā posma garums – 1388 m
Ielas platums – 4,5 - 6 m
Inženierbūves grupa -II
Adrese: Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde

Objekts: Centrālvidzemes virsmežniecības ugunsdzēsēju depo 2012
Atrašanās vieta: Dārzu iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov.
Pasūtītājs: Valsts meža dienests


Objekts: Trīs Uguns novērošanas torņu "Ozolkalns, Antragi, Madona", rekonstrukcija 2009 
Atrašanās vieta: "Ozolkalns", Mētrienas pag., Brīvības 30, Cesvaine, Praulienas pag.
Pasūtītājs: Valsts meža dienests Madonas virsmežniecība


Objekts: Elektroietaišu un transformatora jaunbūve 2008-2009 
Atrašanās vieta: Jēkabpils, Brīvības iela 106
Pasūtītājs: SIA "Maxima Latvija"


Objekts: Ārējie elektriskie tīkli, transformatora jaunbūve 2008 
Atrašanās vieta: Madona, Rūpniecības iela 49
Pasūtītājs: SIA "Maxima Latvija"