Energoefektivitāte

Veicam energoauditus

Mēs veicam energoauditus, kas ietver ēkas apsekošanu un datu analīzi, lai konstatētu enerģijas plūsmu ēkā. Energoaudits ir nepieciešams, lai, novērtējot ēkas problemātiskās vietas un veicot enerģijas taupības pasākumu realizāciju, maksimāli samazinātu iedzīvotāju maksājumus par piegādāto siltumenerģiju.


Energoauditu veic sertificēts energoauditors, kurš:

✔ konsultējas ar ēkas apsaimniekotāju un iedzīvotājiem par ēkas problemātiskajām vietām;

✔ ievāc un apkopo informāciju par enerģijas piegādi ēkai; 

✔ apstrādā un analīzē iegūtos datus;

✔ izstrādā energoaudita pārskatu, pamatojoties uz iegūtajiem datiem. 


Sastādītajā energoaudita pārskatā norāda: 

✔ vispārīgu informāciju par ēku (aprēķiniem nepieciešamos parametrus, enerģijas patēriņu);

✔ ēkas problemātiskās vietas;

✔ potenciālos enerģijas taupības pasākumus (sākot ar inženiertīklu sakārtošanu līdz ēkas logu un durvju nomaiņai, kā arī sienu,
cokola, pārsegumu un jumta siltināšanu);

✔ ieteikto pasākumu prioritātes; 

✔ enerģijas teorētisko ietaupījumu pēc auditā norādīto darbu veikšanas.


Mēs palīdzam sagatavot projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai un veicam projekta realizāciju.


Rolands Gruzītis
Sertifikāts/apliecība:

• Diplomēts būvinženieris;
• LSGŪTIS Energoefektivitātes sertifikāts Nr. EA2-0023 no 18.03.2010;
• Ēkas energoefektivitātes sertifikāts;
• Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts projektējamām jaunbūvēm un rekonstruējamām ēkām

Tālrunis: .+ 371 29169497
E-pasts: rolands@4stils.lv