Ražošanas ēkas un būves

Fermas

Objekts: “Liellopu fermas un lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves būvniecība” 2017

Tehniskie rādītāji:
Zemes gabala platība – 19,5 ha
Būvtilpums – 22934 m3
Apbūves laukums – 5300 m²
Zaļā zona – 2207,00 m²
Ēkas grupa - II
Adrese: “Putniņi”, Saukas pagasts, Viesītes novads
Pasūtītājs: ZS “Ielejas”

Rasējums

Objekts:  "Divu liellopu novietņu un mēslu krātuvju būvniecība" 2016

Tehniskie rādītāji:
Zemes gabala platība – 13,87 ha
Apbūves laukums -2423 m²
Telpu kopējā platība -1778,90 m²
Būvtilpums – 11514,62 m³
Ēkas grupa II
Adrese: “Štikāni”, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtītājs: SIA “Daugavieši”

Rasējums

Objekts: “Divu šķūņu nojaukšana, kūts pārbūve, skābbarības novietnes būvniecība” 2022

Tehniskie rādītāji:
Telpu kopējā platība – 590,58 m²
Apbūves laukums – 4407 m²
Būvtilpums – 2758 m3
Ēkas grupa – II
Adrese: “Laduži”, Murmastienes pagasts, Varakļānu novads
Pasūtītājs: ZS “Laduži”

Rasējums

Rasējums

Rasējums

Rasējums

Objekts: “Teļu kūts, skābbarības novietnes un mēslu krātuves jaunbūve” 2022

Tehniskie rādītāji:
Telpu kopējā platība – 1895 m²
Apbūves laukums – 4651,3 m²
Būvtilpums – 23611,8 m3
Ēkas grupa – II
Adrese: “Ferma Punduri, Punduri, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtītājs: SIA “Sprūževa M”

Rasējums

Objekts: Liellopu fermas un šķūņa rekonstrukcija 2012 
Atrašanās vieta: Krāslavas novads
Pasūtītājs: ZS "Līva"


Objekts: Graudu pārstrādes ceha rekonstrukcija par liellopu fermu ar piebūvi 2012  
Atrašanās vieta: Daugavpils novads
Pasūtītājs: Vasīlījs Ceļš


Objekts: Fermas rekonstrukcija 2012 
Atrašanās vieta: Krāslavas novads
Pasūtītājs: ZS "Roma"


Objekts: Divu kūts ēku rekonstrukcija par liellopu kūti 300 vietām 2011 
Atrašanās vieta: Madonas novads
Pasūtītājs: ZS "Roma"


Objekts: Govju kūts ar slaukšanas zāli un piena māju 2006-2007
Atrašanās vieta: Irlavas pagasts, "Riepji"
Pasūtītājs: ZS "Lejas Riepji"


Objekts: Kūts 100 slaucamām govīm 2006-2007
Atrašanās vieta: Glūdas pagasts, "Brūveri"
Pasūtītājs: ZS "Lielbrūveri"


Objekts: Cūku kūts un palīgēku rekonstrukcija 2006 
Atrašanās vieta: Vecumnieku pagasts, "Aizkalni"
Pasūtītājs: ZS "Aizskalni"


Objekts: Cūku un govju kūts rekonstrukcija un siena šķūņa celtniecība 2006 
Atrašanās vieta: Ošupes pagasts, "Apsītes"
Pasūtītājs:  ZS "Apsītes"

Ražošanas cehi

Objekts:  “Ražošanas ēkas jaunbūve” 2022

Tehniskie rādītāji:
Telpu kopējā platība – 903,2 m²
Apbūves laukums – 141,3 m²
Būvtilpums – 4795 m3
Ēkas grupa – II
Adrese: “Spundenieki”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads
Pasūtītājs: Valkas novada dome

Rasējums

Objekts:  “Ēkas ar kad. apzīmējumu 76010051505001 daļēja pārbūve un automazgātavas jaunbūve” 2018

Tehniskie rādītāji:
Apbūves platība – 11412,7 m²
Telpu kopējā platība – 12094,6 m²
Būvtilpums – 76473,8 m3
Ēkas grupa: II; III
Adrese: Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu novads
Pasūtītājs: AS “Preiļu siers”

Objekts: “LLU Zemkopības institūta laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošana” 2017

Tehniskie rādītāji:
Apbūves laukums - 288.9 m2
Telpu kopējā platība - 388.4 m2
Rekonstruējamo telpu kopējā platība - 388.4 m2
Būvapjoms - 1406.93 m3
Ēkas grupa - II
Adrese: “Selekcija”, Skrīveri, Skrīveru novads
Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Objekts:  “Gaļas pārstrādes ceha būvniecība” 2017
Tehniskie rādītāji: Apbūves laukums - 2950 m2
Kopējā telpu platība – 3073,80 m2
Būvtilpums – 16875 m3
Ēkas grupa -III
Adrese: “Kunturi”, Jeru pagasts, Rūjienas novads
Pasūtītājs: SIA “Kunturi”

Objekts:  “Minerālūdens “Stelpe” ražošanas ēkas jaunbūve” 2019

Apbūves laukums –500,8 m²

Telpu kopējā platība – 471,5 m²
Būvtilpums – 2369 m3
Ēkas grupa – II
Adrese: Avots, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads
Pasūtītājs: SIA “Stelpes MineralWater”

Objekts: Ražošanas un noliktavas ēku būvniecība (platība: 10 000m2) 2015-2018

Atrašanās vieta: Viļakas iela 1, Rēzekne
Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas pašvaldība

Objekts: Metālapstrādes cehs 2012 - 2014
Atrašanās vieta: Langervaldes iela 3, Jelgava
Pasūtītājs: SIA „SFM Latvija"

Objekts: Substrātu ražošanas un pakošanas cehs "Lutināni" 2013 
Atrašanās vieta: Lutināni, Briežuciema pag., Balvu nov.
Pasūtītājs: SIA "Royal design generation"


Objekts: Graudu-rapšu pirmapstrādes kompleksa būvniecība 2012
Atrašanās vieta: "Pārslas", Vilces pag., Jelgavas nov.
Pasūtītājs: SIA "Agrowest"


Objekts: Graudu-rapšu pirmapstrādes kompleksa rekonstrukcija "Barkavas tvaika dzirnavas 1" 2012 
Atrašanās vieta: Barkava, Madonas nov.
Pasūtītājs: SIA "Voka"


Objekts: Biogāzes stacijas jaunbūve 2011  
Atrašanās vieta: "Baltais krigs", Indrānu pagasts, Lubānas nov.
Pasūtītājs: SIA "Lubio"


Objekts: Koksnes kalte, zāģmateriālu un koka konstrukciju ražotne 2006 
Atrašanās vieta: Codes pagasts, "Spiģi 2'
Pasūtītājs: SIA "PK mežs"

Noliktavas, saimniecības ēkas

Objekts: “Graudu pieņemšanas pirmapstrādes un glabāšanas kompleksa jaunbūve” 2019

Tehniskie rādītāji:
Zemes gabala platība - 7500 m²
Apbūves laukums – 741,25 m²
Projektētie laukumi – 3672 m²
Ēkas grupa - II
Adrese: “Akmensmuiža”, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtītājs: SIA “Ranpo”

Objekts: “Lopbarības šķūņa būvniecība”, 2020

Adrese: “Egļukalns”, Liezēres pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs: SIA “Egļukalns 2015”

Objekts: “Nojumes un katlumājas pārbūve” 2019

Adrese: Veidenbauma iela 18, Cesvaine

Pasūtītājs: SIA “Cesvaines siltums”

Objekts: Noliktavas ēkas rekonstrukcija ar apkārtnes labiekārtojumu 2012 
Atrašanās vieta: "Klētis", Lazdona, Madonas nov.
Pasūtītājs: AS "Lazdonas piensaimnieks"


Objekts: Sprāgstvielu noliktavas jaunbūve, karjers "Saikava" 2012 
Atrašanās vieta: Praulienas pag., Madonas nov.
Pasūtītājs: SIA "Mežaudze"


Objekts: Kurināmā noliktavas jaunbūve 2010
Atrašanās vieta: O.Kalpaka iela 5, Lubāna, Lubānas nov.
Pasūtītājs: SIA "Lubānas patērētāju biedrība"


Objekts: Saimniecības ēka un katlu māja ar tīkliem 2007 
Atrašanās vieta: Jumurdas pagasts, "Liepaine”
Pasūtītājs: SIA "Jumurdas atpūtas komplekss"


Objekts: Noliktavu komplekss 2006-2007 
Atrašanās vieta: Mārupes pagasts, Dzirnieku iela 40
Pasūtītājs: SIA "Royal design generation"