Sabiedriskās ēkas un būves

Slimnīcas, aprūpes centri

Objekts: “Vienkāršotā renovācija SIA “Krāslavas slimnīca” uzņemšanas nodaļa” 2018
Tehniskie rādītāji: Apbūves laukums -793.4 m²
Renovējamo telpu kopējā platība – 481.5 m²
Ēkas grupa -II
Adrese: Rīgas iela 159, Krāslava
Pasūtītājs: SIA “Krāslavas slimnīca”

Objekts: Sociālās aprūpes centra izveidošana 2012 
Atrašanās vieta: "Siltais", Līgo pag., Gulbenes nov.
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome

Objekts: SIA "Bauskas slimnīca" Poliklīnikas ēkas pagrabstāva rekonstrukcija 2011 
Atrašanās vieta: Dārza iela 7/11, Bauska, Bauskas nov.
Pasūtītājs: SIA "Bauskas slimnīca"


Objekts: SIA "Krāslavas slimnīca" dienas stacionāra, morga, sterilizācijas nodaļas renovācija 2011 
Atrašanās vieta: Rīgas iela 159, Krāslava
Pasūtītājs: SIA "Krāslavas slimnīca"


Objekts: SIA "Bauskas slimnīca" Poliklīnikas ēkas rekonstrukcija 2010 
Atrašanās vieta: Dārza iela 7/11, Bauska, Bauskas nov
Pasūtītājs: SIA "Bauskas slimnīca"


Objekts: Sociālā māja "Jaunrozes" 2008 
Atrašanās vieta: Apes pilsēta ar lauku teritoriju, "Jaunrozes"
Pasūtītājs: Apes pilsēta ar lauku teritoriju dome


Objekts: Vidzemes reģiona daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar dzirdes traucējumiem 2008 
Atrašanās vieta: Valmiera, Gaujas iela 17
Pasūtītājs: Biedrība "Latvijas vājdzirdīgo asociācija"

Teritorijas sadaļas

Objekts: “Maļinovas pagasta Maļinovas ciema Rēzeknes ielas 37 pārbūve. Apgaismojuma rekonstrukcija." 2018

Atrašanās vieta: Maļinovas pagasts, Daugavpils novads

Pasūtītājs: Daugavpils novada pašvaldības Maļinovas pagasta pārvalde

Objekts: Lejasciema pagasta Lejasciema ciema Imantas ielas, Kalēju ielas, Tirzas ielas un Līča ielas rekonstrukcija 2010-2011 
Atrašanās vieta: Lejasciema pag., Gulbenes nov.
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome


Objekts: Druvienas pagasta ceļa "Pērle-Aldari-Ziemeļi-Aizvēji” rekonstrukcija 2010-2011 
Atrašanās vieta: Druvienas pag., Gulbenes nov.
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome


Objekts: Strauta ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts 2010 
Atrašanās vieta: Jāņukalns, Kalsnavas pag.
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība


Objekts: Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija gar Kļavu un Ozolu ielām Dzelzavā, Dzelzavas pag., Madonas nov. 2010 
Atrašanās vieta: Dzelzava, Madonas nov.
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība


Objekts: Jāņa Ilstera dārza labiekārtošana Vestienas pagastā 2009-2010 
Atrašanās vieta: Vestienas pag., Madonas nov.
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība


Objekts: Piebraucamais ceļš uz objektu Rūpniecības ielā 49 no Cesvaines ielas 12 2008 
Atrašanās vieta: Madona, Cesvaines iela 12
Pasūtītājs: SIA "Maxima Latvija"

Atpūtas, tūrisma un sporta centri

Objekts: “Kafejnīcas ēkas jaunbūve” 2019

Tehniskie rādītāji: Zemes gabala platība – 4777,0 m²

Apbūves laukums – 246,00 m2

Adrese: Strēlnieku iela 84, Sigulda, Siguldas novads

Pasūtītājs: Jānis Skrastiņš

Objekts: “Murjāņu sporta ģimnāzijas stadiona atjaunošana” 2020
Adrese: “Klintslejas 4”, Murjāņi, Sējas novads
Pasūtītājs: Murjāņu sporta ģimnāzija

Objekts: “LVM atpūtas un tūrisma centra pārbūves projekts” 2017

Tehniskie rādītāji: Kopējā telpu platība – 744,3 m2
Kopējais apbūves laukums – 476,4 m2
Apbūves laukums - 124,1 m2
Kopējais būvtilpums - 2071,51 m3
Būvtilpums – 371,51 m3
Ēkas grupa – II
Adrese: “Ezernieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads
Pasūtītājs: LVM Rekreācija un medības

Objekts: “Futbola halles novietošana un komunikāciju pieslēgumu ierīkošana” 2021

Adrese: Rūpnīcas iela 11, Rēzekne
Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvalde

Objekts: Ūdens tūrisma apmetnes vieta "Trijkājis"
Atrašanās vieta: Klintaines pagasts, Pļaviņu novads
Pasūtītājs: SIA "A.A Mežmalas"

Objekts: ART terapijas kūrorta izveide 2014 - 2015
Atrašanās vieta: „Liepas muiža”, Liepas pagasts, Priekuļu novads
Pasūtītājs: SIA „Liepas parks”

Objekts: Balvu pilsētas daudzfunkcionālais sporta un veselības komplekss 2006 - 2007
Atrašanās vieta: Balvi, Dārza iela 2
Pasūtītājs: Balvu pilsētas dome

Objekts: Jauniešu centra "Bāze" rekonstrukcija 2011
Atrašanās vieta: Liepsalas", Klintaines pag., Pļaviņu novads
Pasūtītājs: SIA "A.A. Mežmalas"


Objekts: Lapenes rekonstrukcija par tūrisma pakalpojumu centru 2010 
Atrašanās vieta: Klintaines pagasts, Pļaviņu novads
Pasūtītājs: SIA "Mežmalas"

Objekts: Sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" rekonstrukcija 2010 
Atrašanās vieta: Madona, Lazdonas pagasts
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība

Objekts: Maiznīcas, veikala, kafejnīcas rekonstrukcija, bezalkoholisko dzērienu ražotne "Liepsalas" 2010 
Atrašanās vieta: "Liepsalas", Klintaines pag., Pļaviņu novads 
Pasūtītājs: SIA "Liepkalni"

Objekts: Veikala telpu pārbūve par spēļu zāli 2007 
Atrašanās vieta: Rēzekne, Latgales iela 29
Pasūtītājs: SIA "Furors"


Objekts:
 Balvu pilsētas daudzfunkcionālais sporta un veselības komplekss 2006-2007 
Atrašanās vieta: Balvi, Dārza iela 2
Pasūtītājs: Balvu pilsētas dome

Izglītības iestādes

Objekts: “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūve Skolas ielā 12, Gulbenē” 2019

Telpu kopējā platība (pēc pārbūves) - 2525,6 m2
Apbūves laukums - 955,8 m2
Būvtilpums – 12165 m3
Ēkas grupa - III
Adrese: Skolas iela 12, Gulbene
Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība

Objekts: “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršota atjaunošana 1.kārta” 2018
Tehniskie risinājumi: Kopējā platība – 1787,00 m2
Apbūves laukums – 633,00 m2
Būvtilpums – 7120,00 m3
Ēkas grupa – III
Adrese: Skolas iela 10, Gulbene
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome

Objekts: Stāmerienas pamatskolas centrālās apkures ierīkošana 2011
Atrašanās vieta: Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov.
Pasūtītājs: Gulbenes novada dome


Objekts: Dzelzavas speciālās internātskolas, internāta korpusa jumta rekonstrukcija 2010 
Atrašanās vieta: Kļavu iela 2, Dzelzava, Madonas novads.
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība


Objekts: Ēkas viena korpusa rekonstrukcija 2008-2009 
Atrašanās vieta: Lubāna, Brīvības iela 17
Pasūtītājs: Lubānas novada pašvaldība


Objekts: Pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" 2007 
Atrašanās vieta: Bērzaunes pagasts, Sauleskalns, Aronas iela 6
Pasūtītājs: Bērzaunes pagasta padome


Objekts: Galēnu pamatskolas renovācija 2006-2007 
Atrašanās vieta: Galēnu pagasta, Galēni, Skolas iela 11
Pasūtītājs: Riebiņu novada dome

Cita rakstura sabiedriskas ēkas un būves

Objekts: “LLU Zemkopības institūta laukkopības laboratorijas ēkas atjaunošana” 2017

Tehniskie rādītāji:
Apbūves laukums - 288.9 m2
Telpu kopējā platība - 388.4 m2
Rekonstruējamo telpu kopējā platība - 388.4 m2
Būvapjoms - 1406.93 m3
Ēkas grupa - II
Adrese: “Selekcija”, Skrīveri, Skrīveru novads
Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Objekts: ““Notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu ēkas un rezervuāra jaunbūve, daļēja esošo NAI rekonstrukcija” 2019

Tehniskie rādītāji: Zemes gabala platība - 30890.0 m²
Telpu kopējā platība – 322,85 m²
Būvtilpums – 1647,0 m3
Ēkas grupa - III
Adrese: Andreja Upīša iela 30, Preiļi,
Pasūtītājs: AS “Preiļu siers”

Objekts: Graudu - rapšu pirmapstrādes kompleksa rekonstrukcija "Barkavas tvaika dzirnavas 1" izveidojot biroja ēku un graudu glabāšanas tvertni 2013
Atrašanās vieta: Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs: LPKS „Barkavas Arodi”

Objekts: Automašīnu stāvlaukuma ar kases māju jaunbūve "Slodās" 2012 
Atrašanās vieta: "Slodas", Kalsnavas pag., Madonas nov. 
Pasūtītājs: AS "LVM Sēklas un stādi"


Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Pļaviņās "II posms" 2011 
Atrašanās vieta: Pļaviņas, Pļaviņu novads
Pasūtītājs: PS "A.A.& būvkompānijas"


Objekts: Biroja ēkas divslīpju jumta būvniecība 2011 
Atrašanās vieta: Fabrikas iela 2, Līvāni, Līvānu nov.
Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži"

Objekts: Drenāžas tīklu gruntsūdens līmeņa pazemināšanai un ārējo inženiertīklu projekta izstrāde 2007 
Atrašanās vieta: Balvi, Dārza iela 2
Pasūtītājs: Balvu pilsētas pašvaldības aģentūra "San-tex"

Objekts: Kalsnavas Arboretuma informācijas centrs 2005 
Atrašanās vieta: Jaunkalsnava, "Slodas" 
Pasūtītājs: LVM "Sēklas un stādi"

Kultūras centri

Objekts: Brīvdabas estrādes jaunbūve „Slodas” 2014
Atrašanās vieta: „Slodas”, Kalsnavas pagasts, Jaunkalsnava, Madonas novads
Pasūtītājs: AS “Latvijas valsts meži”

Objekts: Krāslavas kultūras nama rekonstrukcija 2009 
Atrašanās vieta: Rīgas iela 26, Krāslava, Krāslavas novads 
Pasūtītājs: Krāslavas novada dome


Objekts: Meirānu tautas nama rekonstrukcija "Tautas nams" 2009 
Atrašanās vieta: Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads
Pasūtītājs: Lubānas novada pašvaldība


Objekts: Kluba ēkas rekonstrukcija un siltumtrases izbūve 2009 
Atrašanās vieta: Lubāna, Tilta iela 14
Pasūtītājs: Lubānas novada dome


Objekts: Jumurdas pagasta saieta ēka 2008 
Atrašanās vieta: Jumurdas pagasts, Ezera iela 2
Pasūtītājs: Ērgļu novada dome

Tirdzniecības centri

Objekts: “Tirdzniecības centra pārbūve” 2019

Tehniskie rādītāji: Apbūves platība – 4157,1 m²
Telpu kopējā platība – 3517,2 m²
Būvtilpums – 16722,6 m3
Ēkas grupa – III
Adrese: Brīvības iela 97A, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads
Pasūtītājs: AS “Diāna”

Objekts: T/C "Maxima XX" 2011
Atrašanās vieta: Atbrīvošanas aleja 141a, Rēzekne, Rēzeknes nov.
Pasūtītājs: SIA "Crater"


Objekts: T/C "Maxima XX" 2008
Atrašanās vieta:  Madona, Rūpniecības iela 49
Pasūtītājs: SIA "Maxima Latvija"